2ο Συνέδριο OSEPA

«Δυνατότητα Χρήσης Ελεύθερου και Ανοιχτού Λογισμικού (ΕΛΛΑΚ) στην Δημόσια Διοίκηση»
Το 2ο Συνέδριο του έργου OSEPA θα πραγματοποιηθεί 28 & 29 Μαρτίου 2012 στην πόλη Jihlava, της Τσεχίας. Στο συνέδριο θα συζητηθούν:

  • ΕΛΛΑΚ σε ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις.  Θα παρουσιαστούν αποτελέσματα έρευνας για την χρήση ΕΛΛΑΚ από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, όπως επίσης και καλές πρακτικές που συλλέχτηκαν στα πλαίσια του έργου.
  • Νομικές και οικονομικές πτυχές ΕΛΛΑΚ.  Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με άδειες Χρήσης και ΕΛΛΑΚ και κόστος και οφέλη ΕΛΛΑΚ.
  • ΕΛΛΑΚ για αξιόπιστες και καινοτόμες δημόσιες υπηρεσίες.  Η ενότητα αυτή θα εστιάσει σε νέα μοντέλα παροχής λογισμικού και αναδυόμενες τεχνολογίες (π.χ. το cloud computing), και τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που προκύπτουν για τους φορείς του δημοσίου.

Για να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

http://extranet.kr-vysocina.cz/projects/osepa/

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 173579 (Υποέργο 4) Για τη λήψη της