50.000.000 ευρώ της ΕΤΕπ στο ΤΠΔ για χρηματοδότηση ανταποδοτικών έργων των δήμων

Τη δεύτερη και τελική δόση δανείου, ύψους 50 εκ. ευρώ χορήγησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για χρηματοδοτική διευκόλυνση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το συνολικό ποσό που διαθέτει τη ΕΤΕπ στο ΤΠΔ ανέρχεται στα 100 εκ. ευρώ  και προβλέπεται σε ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη για χρηματοδότηση δημοτικών έργων με ανταποδοτικό πρόσημο.biologikos3

Όπως είχε ανακοινώσει πρόσφατα ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ το ποσό που θα διαθέσει το ΤΠΔ  στους δήμους ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ. Τα επιτόκια δανεισμού θα είναι χαμηλά, ήτοι 3,32% για το κυμαινόμενο και 5,26% για το σταθερό, 25ετούς διάρκειας.

Τα έργα, μικρά ή μεγάλα, που μπορούν να ενταχθούν αφορούν μεταφορές, οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, οδοφωτισμού κ.α.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και υπερχρεωμένοι δήμοι, εφόσον όμως πρόκειται για έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τα έργα μπορούν να  χρηματοδοτούνται στο 100% του προϋπολογισμού τους. Σε περίπτωση που το έργο είναι ενταγμένο στο  ΕΣΠΑ  η χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% του προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να καλύπτεται από το ΤΠΔ. Σε περίπτωση που το έργο δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, η ΕΤΕ θα χρηματοδοτεί το 50% και το υπόλοιπο 50% θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΠΔ.

Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει ειδική πρόνοια χρηματοδότησης των δήμων για εκπόνηση μελετών – που θα γίνεται σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ.

Ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων προβλέπεται στα 25 έτη ενώ για την υλοποίηση  των έργων τα τρία έτη.

Αρχική Πηγή: localit.gr

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της