ΠΕΤΑ ΑΕ – 20 χρόνια στην υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει εστιάσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της στα σημαντικότερα θεματικά πεδία τα οποία ενδιαφέρουν τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους κατά κύριο λόγο προσφέρει τις υπηρεσίες της για περισσότερα από 20 χρόνια. Μερικά από τα έργα που έχει υλοποιήσει η εταιρεία κατά το παρελθόν είναι:

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας «Συν- Κοινωνία»

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στόχευε στην άρση της κοινωνικής, γεωγραφικής και οικονομικής απομόνωσης δημοτικών διαμερισμάτων και στην προώθηση της προσπελασιμότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης στους 348 Δήμους ή Διαδημοτικές Συνεργασίες που υπέβαλαν σχετικές προτάσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος ήταν όλοι οι δήμοι της Ελλάδας εκτός των από τις περιοχές αρμοδιότητας των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ. υλοποίησε με επιτυχία την επιστημονική, διαχειριστική, διοικητική υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην εφαρμογή του Προγράμματος.

 

Επιχειρησιακά Σχέδια – Μελέτες ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζει συνεχώς τους Φορείς των Ο.Τ.Α. στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας, κ.ά. και ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στην προσαρμογή των Επιχειρήσεων ΟΤΑ.

 

Οδηγός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006

Το 2002 εκδόθηκε από την Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. ο «ΟΔΗ¬ΓΟΣ Εφαρμογής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006» που αποτελείται από 13 βιβλία, ένα για κάθε Περιφέρεια της χώρας συνοδευόμενο από CD- ROM, τα οποία διανεμήθηκαν σε όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

 

Μητρώο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η υλοποίηση του έργου «Μητρώο Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης»: Πλήρης Απογραφή των Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης και πρόταση συγχρόνου πλαισίου λειτουργίας, αλλαγών και προσαρμογών στα χαρακτηριστικά τους. (Ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Μάιος 2004).

 

Συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004

Η εταιρεία εκπόνησε τα Επιχειρησιακά Προ-γράμματα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 φορέων της αυτοδιοίκησης όπως: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.), Δήμος Νίκαιας ,Δήμος Αχαρνών, Δήμος Μαρκόπουλου, Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

 

Συμμετοχή στο Νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη προς την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ( Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) στην επεξεργασία των θέσεών της για το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (Ανάθεση Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Απρίλιος 2003).

 

Πρωτοβουλία LEADER

Στο έργο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ Δικτύου» (Μ.Ε.Δ.) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II η Π.Ε.Τ.Α. ήταν ένας από τους τρεις εταίρους της Κοινοπραξίας Αναδόχου του έργου, (1998-2001).

 

Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων που αφορούν τις Γυναίκες

Χαρακτηριστικά έργα είναι:

  • Έρευνα, Μελέτη για τις Γυναίκες και τις Δομές Ισότητας στην Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού. (Ανάθεση από Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 2006).
  • «Ίσες Ευκαιρίες, Ίσες Δυνατότητες». Έργο χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000-2006 «Απασχόληση», Μέτρο 5.3., με συντονιστή την Γενική Γραμματεία Ισότητας.

 

ADAPT II

Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Κέντρων Επιχειρηματικότητας και προώθησης της Απασχόλησης. (Η Π.Ε.Τ.Α. επικεφαλής εταιρικού σχήματος από 14 φορείς της Ελλάδας και Διακρατικούς Εταίρους, 1997 – 2000).

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων