Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΛΗΨΗ
23/07/2021 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
16/07/2020 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
07/07/2020 Δελτίο Τύπου Δ.Σ. ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
13/01/2020 Ηλεκτρονική Πρόσκληση & Πρόγραμμα για τα ΣΒΑΚ Πατήστε εδώ
07/01/2020 Διοργάνωση Εκδήλωσης για τα ΣΒΑΚ Πατήστε εδώ
07/01/2020 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
08/08/2019 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
02/08/2018 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
02/08/2017 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
19/06/2017 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
30/05/2017 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
10/04/2017 Χαιρετισμός της ΚΕΔΕ στην Ημερίδα Συνδικάτου ΙΓΜΕ Πατήστε εδώ
05/12/2016 Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
27/06/2016 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
09/03/2016 «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» με την υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ Πατήστε εδώ
08/09/2015 Το σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του για τους πολίτες της Π.Ε. Αργολίδας Πατήστε εδώ
08/09/2015 Το σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του για τους πολίτες της Π.Ε. Κορινθίας Πατήστε εδώ
29/06/2015 Πρόσκληση της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
08/06/2015 Συνάντηση Προέδρου της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ν.Χιωτάκη με τον Υπ. Ες. Ν. Βούτση Πατήστε εδώ
08/06/2015 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Πατήστε εδώ
18/05/2015 Προσωρινά τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
12/05/2015 Ομιλία Προέδρου ΠΕΤΑ και μέλους ΔΣ ΚΕΔΕ κ. Χιωτάκη Στο ΕΤΣ ΚΕΔΕ Πατήστε εδώ
11/05/2015 Ενημέρωση Δημάρχων και υπαλλήλων ΟΤΑ στο ΕΤΣ της ΚΕΔΕ από ΠΕΤΑ ΑΕ και ΤΠΔ Πατήστε εδώ
26-01-2015 Σύνθεση νέου Δ.Σ. της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
30-12-2014 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (2) Πατήστε εδώ
30-12-2014 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (1) Πατήστε εδώ
08-09-2014 Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Δήμους σχετικά με τη χρηματοδότηση για επενδύσεις Πατήστε εδώ
05-09-2014 Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Περιφέρειες σχετικά με τη χρηματοδότηση για επενδύσεις Πατήστε εδώ
05-09-2014 Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Δήμους σχετικά με τη χρηματοδότηση για επενδύσεις Πατήστε εδώ
23-07-2014 Δελτίο Τύπου με θέμα: « Συνεργασία  Τ.Π.Δ. & ΠΕΤΑ Α.Ε. στην υποστήριξη των ΟΤΑ για σύναψη δανείων για εκτέλεση Αναπτυξιακών Έργων» Πατήστε εδώ
11-07-2014 Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» – Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Πατήστε εδώ
04-06-2014 Συνέντευξη πολιτικής ηγεσίας ΥΔΜΗΔ για το νέο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Πατήστε εδώ
04-06-2014 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
07-05-2014 Δελτίο Τύπου με θέμα: «το Σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη για τους Δημότες της Τρίπολης» Πατήστε εδώ
05-05-2014 Επίσημη υποβολή του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πατήστε εδώ
05-05-2014 Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πατήστε εδώ
18-03-2014 Δελτίο Τύπου για τη διοργάνωση Ημερίδας από το ΚΑΠΕ-Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Πατήστε εδώ
27-02-2014 Πρόσκληση για ένταξη στο μητρώο συνεργατών της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
18-02-2014 Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των ΟΤΑ – Θεσσαλονίκη Πατήστε εδώ
18-02-2014 Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των ΟΤΑ – Λάρισα Πατήστε εδώ
12-02-2014 Ενημερωτικές Συναντήσεις για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των ΟΤΑ

Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Πατήστε εδώ
12-02-2014 Στρατηγικός στόχος η ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης αποβλήτων μέχρι το 2016 Πατήστε εδώ
07-02-2014 Ένα δίκτυο δομών υποστήριξης για το Σύμφωνο των Δημάρχων με στόχο την αειφόρο ενέργεια Πατήστε εδώ
31-01-2014 50.000.000 ευρώ της ΕΤΕπ στο ΤΠΔ για χρηματοδότηση ανταποδοτικών έργων των δήμων Πατήστε εδώ
28-01-2014 Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πατήστε εδώ
27-01-2014 Ενημερωτικό Έντυπο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Κοινοτήτων Πατήστε εδώ
24-01-2014 Εισήγηση κ.Ραγκούση στο Συνέδριο “Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη – 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020” Πατήστε εδώ
23-01-2014 Χρηματοδότηση Έργων από πόρους της ΕΤΕπ – Τ.Π& Δανείων σε συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Πατήστε εδώ
23-01-2014 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – Δάνεια σε Ο.Τ.Α. Πατήστε εδώ
22-01-2014 Απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ για το πρόγραμμα συνεργασίας ΤΠΔ-ΕΤΕΠ για χρηματοδότηση δημοτικών έργων Πατήστε εδώ
22-01-2014 Απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ για ειδικό τέλος ταφής απορριμμάτων Πατήστε εδώ
06-12-2013 Συνεργασία ΕΛ.ΤΑ. με Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την προετοιμασία έργου ενεργειακής απόδοσης Πατήστε εδώ
02-08-2013 Δελτίο Τύπου Αναπτυξιακών Ανταποδοτικών Επενδυτικών Σχεδίων ΟΤΑ Πατήστε εδώ
03-07-2013 Νέος Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ 1/2013 Πατήστε εδώ
11-06-2013 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των Συστημάτων Α.Π.Ε. Πατήστε εδώ
10-06-2013 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στηρίζει τους Δήμους στην αξιοποίηση της Ευρωπαικής Πρωτοβουλίας Jessica Πατήστε εδώ
16-05-2013 Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. Πατήστε εδώ
10-05-2013 Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Πατήστε εδώ
18-04-2013 Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Ναύπλιο 18-04-2013 Πατήστε εδώ
02-04-2013 Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βέροια 29-03-2013 Πατήστε εδώ
15-03-2013 Gender Training in The European Union Πατήστε εδώ
15-03-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ
08-03-2013 Γνώση και Καινοτομία στους Δρόμους της Τοπικής Ανάπτυξης Πατήστε εδώ
08-03-2013 Δελτίο Τύπου Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βόλος Πατήστε εδώ
28-02-2013 Δελτίο Τύπου Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βόλος 01-03-2013 Πατήστε εδώ
19-02-2013 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Πατήστε εδώ
08-02-2013 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ
18-01-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πατήστε εδώ
07-06-2012 Συμφωνία Συνεργασίας με τίτλο «Συνεργασία για την Τοπική Ανάπτυξη» Πατήστε εδώ
23-05-2012 Παράταση Προθεσμίας Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ε.Β.Π.Ε. 2012, το αργότερο έως 01.06.2012 Πατήστε εδώ
06-03-2012 Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα “Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Περιφέρειες” Πατήστε εδώ
21-02-2012 Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Πατήστε εδώ
23-12-2011 Επιχορήγηση για έργο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Πατήστε εδώ
22-12-2011 Πρόσληψη στελεχών για τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ Πατήστε εδώ
06-12-2011 6ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο OSEPA Πατήστε εδώ
28-11-2011 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία» Πατήστε εδώ
22-11-2011 Ο Χάρης ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πατήστε εδώ
04-10-2011 Αποτελέσματα Εκλογών Κ.Ε.Δ.Ε. Πατήστε εδώ
04-07-2011 Θέσεις Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στις Περιφέρειες Πατήστε εδώ
30-06-2011 Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση Πατήστε εδώ
06-05-2011 1η Φάση Προγράμματος Clusters Πατήστε εδώ
05-05-2011 Ζωτικής σημασίας η απογραφή πληθυσμού 2011 Πατήστε εδώ
18-03-2011 Διαδικασίες διαχείρισης πράξεων ΕΣΠΑ εκτός κρατικών ενισχύσεων Πατήστε εδώ
08-02-2011 Πρόσκληση για Επιλογή Ο.Δ.Ε. Πατήστε εδώ
07-02-2011 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Προσωπικό Πατήστε εδώ
27-01-2011 Θέματα Συγχωνεύσεων και Προσωπικού ΝΠΔΔ και Επιχειρήσεων των Δήμων Πατήστε εδώ
05-01-2011 Ανακοίνωση για την Πληρωμή των Καταρτισθέντων Εργαζομένων ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «…Καθ΄ Οδόν…» Πατήστε εδώ
27-12-2010 Πληρωμή των Δικαιούχων του Προγράμματος Κατάρτισης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. «…Καθ΄ Οδόν…» Πατήστε εδώ
13-12-2010 Τελική Έγκριση για την ΠΛΗΡΩΜΗ του Προγράμματος Κατάρτισης «…Καθ΄ Οδόν…» Πατήστε εδώ
22-11-2010 ΕΡΓΟ OSEPA Πατήστε εδώ
21-09-2010 Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πατήστε εδώ
29-07-2010 Ανοιξε ο δρόμος για την αποπληρωμή του Προγράμματος Κατάρτισης «…Καθ΄ Οδόν…» Πατήστε εδώ
17-06-2010 Επιστημονική & Διαχειριστική Υποστήριξη της Π.Ε.Τ.Α. στο ‘Εργο OSEPA Πατήστε εδώ
10-05-2010 2η Ανακοίνωση σχετικά με την καθυστέρηση των πληρωμών του Προγράμματος Κατάρτισης “Καθ’ οδόν” Πατήστε εδώ
13-04-2010 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 Πατήστε εδώ
31-03-2010 Ανοιχτή Διαβούλευση για τον επανασχεδιασμό του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πατήστε εδώ
26-03-2010 PETA S.A. Participates in the OSEPA Project Πατήστε εδώ
02-02-2010 Νέος Κανονισμός για το Οικολογικό Σήμα της Ε.Ε. Πατήστε εδώ
26-01-2010 2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων Πατήστε εδώ
25-01-2010 Ανακοίνωση της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. σχετικά με την καθυστέρηση της καταβολής των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Επιδομάτων Πατήστε εδώ
11-01-2010 Πρόγραμμα Καλλικράτής – Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πατήστε εδώ
11-12-2009 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ Πατήστε εδώ
10-12-2010 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Προσωπικό Πατήστε εδώ
07-12-2009 Εκδήλωση: «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: η Πρόκληση ΕΣΠΑ» Πατήστε εδώ
10-11-2009 Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πατήστε εδώ
10-11-2009 Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών Πατήστε εδώ
23-10-2009 Πρόσκληση εκτέλεσης εργασιών Πατήστε εδώ
16-10-2009 Ζητείται Προσωπικό για «ΕΣΠΑ 2007–2013» και «ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Πατήστε εδώ
24-09-2009 Πρόσκληση για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό Πατήστε εδώ
16-09-2009 Πρόγραμμα “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” Πατήστε εδώ
15-09-2009 Ομάδες Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση Πατήστε εδώ
08-09-2009 Πρόσκληση για εκτέλεση εργασιών Πατήστε εδώ
03-09-2009 Ενημέρωση για την πορεία “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ” Πατήστε εδώ
31-08-2009 Έντονη Συγκίνηση από τον Θάνατο του Χρήστου ΠΑΛΑΙΟΛΟΓOΥ Πατήστε εδώ
27-07-2009 Πρόσκληση Στελεχών Τοπικών Δομών Στήριξης Πατήστε εδώ
22-07-2009 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. Πατήστε εδώ
03-07-2009 Διενέργεια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Πατήστε εδώ
30-06-2009 Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Πατήστε εδώ
15-05-2009 Συνεργασία της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και της Ανατολικής Α.Ε. Πατήστε εδώ
07-05-2009 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Προσωπικό Πατήστε εδώ
01-04-2009 Ανακοίνωση Ανοιχτών Διεθνών Διαγωνισμών Κατάρτισης Πατήστε εδώ
09-03-2009 Προκηρύξεις Ανοικτών Διεθνών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού Πατήστε εδώ
13-01-2009 Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Πατήστε εδώ
22-12-2008 Πρόσκληση για Επιλογή Ο.Δ.Ε. Πατήστε εδώ
09-12-2008 Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ Πατήστε εδώ
26-09-2007 OTA και Επιχειρησιακά Σχέδια Πατήστε εδώ
11-07-2007 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Επιστημονικούς Συνεργάτες Πατήστε εδώ
05-07-2007 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Πατήστε εδώ
31-05-2007 Γ’ ΚΠΣ και Τοπική Αυτοδιοίκηση Πατήστε εδώ
20-12-2006 Επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης με βάση τον νέο Κώδικα Πατήστε εδώ
12-10-2006 Eπιδόσεις της Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π. 2000-2006 Πατήστε εδώ
30-05-2006 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων Τ. Αυτοδιοίκησης Πατήστε εδώ
18-03-2006 4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 και Αυτοδιοίκηση Πατήστε εδώ
18-03-2006 Ε.Σ.Π.Α. – Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πατήστε εδώ
14-03-2006 Γ΄Κ.Π.Σ. & Αυτοδιοίκηση Επιδόσεις και Συμπεράσματα Πατήστε εδώ

 

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της