Αναβολή Ημερίδας στην Ερμούπολη της Σύρου

Με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους όποιους ενδιαφερόμενους ότι η ημερίδα που είχε προγραμματιστεί για την 01/09/2009 στη Σύρο θα αναβληθεί. Η ημερίδα είχε ως θέμα την παρουσίαση του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο».

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων