Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός

Υλοποίηση Συνεδρίου και Σεμιναρίων Αιρετών Γυναικών της Πρωτοβάθμιας και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου: «Υλοποίηση Συνεδρίου και Σεμιναρίων αιρετών γυναικών της πρωτοβάθμιας και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης» για την εφαρμογή της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των ΓΥΝΑΙΚΩΝ σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», ενταγμένης στους Άξονες 07, 08, 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ».

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

Συμπληρωματικός Πίνακας Στοιχείων Δήμων – Αιρετών Γυναικών
14.09.11
Απόφαση Δ.Σ. 226 της 13.09.11 – κατακύρωση αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (pdf)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων