Χαιρετισμός της ΚΕΔΕ στην Ημερίδα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ

Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Συνδικάτου ΙΓΜΕ στις 6 Απριλίου του 2017, με θέμα ” Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χώρας με βάση τις νέες εξελίξεις”.

Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκπροσώπησε ο κ. Χρήστος Πρωτόγερος, Διευθυντής Ανάπτυξης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε..

“Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην σημερινή ημερίδα του ΙΓΜΕ. Δυστυχώς ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κος Πατούλης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στις εργασίες σας, λόγω του Θεματικού συνεδρίου που πραγματοποιεί σήμερα η ΚΕΔΕ στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα την Κλιματική Αλλαγή τις Επιπτώσεις της στην Οικονομία και Πολιτικές Διαχείρισης στους Τομείς: Ενέργειας, Απορριμμάτων, Γεωργίας, Διαχείρισης Υδάτων και Φυσικών Πόρων, Τουρισμού και Υγείας με βασικό στόχο να τεθεί από επισήμους φορείς η τεράστια πρόκληση του ζητήματος των Κλιματικών Αλλαγών και οι επιπτώσεις που έχουν στους βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και στο περιβάλλον.
 
Για την σημερινή ημερίδα, Το ΙΓΜΕ στην μακρόχρονη ιστορία του από το 1952, οπότε και ξεκίνησε ως ΙΓΕΥ, μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ένα ασύγκριτης σημασίας έργο στον Τομέα των Γεωεπιστημών. Με βασικό σκοπό του, τη μελέτη της γεωλογίας της χώρας και την έρευνα και αξιοποίηση των φυσικών πόρων έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας μας, τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και ως προς την ποιότητα της ζωής των πολιτών.
 
Στις δραστηριότητες του περιλαμβάνονται η γεωλογική χαρτογράφηση του Ελλαδικού χώρου, η έρευνα και η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, ο εντοπισμός και η αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών, η διαχείρισης των υδάτων, κ.α., πάντα με γνώμονα την ορθολογική εκμετάλλευση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος πάντοτε με την στενή συνεργασία με τους Δήμους της Χώρας.
 
Σήμερα το ΙΓΜΕ βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία του και εμποδίζουν την έρευνα. Πρόκειται για προβλήματα που εδώ και χρόνια συσσωρεύονται και διακυβεύουν το έργο του.
 
Για να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΙΓΜΕ είναι σημαντική η υποστήριξή του, καταρχήν με την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας, αλλά και με την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στους τομείς της δραστηριότητας του ΙΓΜΕ και την αναβάθμιση του ρόλου του σε σύμβουλο της Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους της χώρας μας.
 
Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι της χώρας θα σταθούν αρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες που θα πραγματοποιηθούν από την μεριά του ΙΓΜΕ.”

Δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την Ημερίδα πατώντας εδώ.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της