Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη, 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016, στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», εκπόνησε με μεγάλη επιτυχία τη Θεματική Ενότητα «Χρηματοδότηση Επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΕΤΕπ σε συνεργασία με την ΠΕΤΑ Α.Ε.».

Την παρουσίαση της Θεματικής αυτής Ενότητας συντόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ Α.Ε. κ. Νίκος Χιωτάκης, ο οποίος παρουσίασε τη συνεργασία της ΠΕΤΑ με το Τ.Π. & Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Ο Πρόεδρος του Τ.Π. & Δανείων κ. Κων/νος Βαρλαμίτης, τόνισε τη διάθεση του Ταμείου να αποτελέσει το βασικό χρηματοδότη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα, ανέλυσε τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και παρουσίασε πρωτοβουλία δημιουργίας προτυποποιημένων οδηγών εφαρμογής, για τη χρηματοδότηση ενεργειακών έργων από τους Δήμους.

Ο εκπρόσωπος της ΕΤΕπ κ. Χρήστος Κοντογεώργος μετέφερε τη διάθεση της Τράπεζας για αύξηση της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος επισήμανε τη σημασία της πρωτοβουλίας του Τ.Π. & Δανείων και της ΠΕΤΑ για υποστήριξη των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή τους λειτουργία και την αλλαγή νοοτροπίας με την υποστήριξη των εταιρειών της ΚΕΔΕ, την ΕΕΤΑΑ, την ΠΕΤΑ και το ΙΤΑ.

Την Θεματική Ενότητα παρακολούθησαν πλήθος εκπροσώπων άνω των 80 Δήμων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας εποικοδομητικές παρεμβάσεις.

Το βασικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η βασική πηγή χρηματοδότησης για τους ΟΤΑ στις ημέρες μας, εκτός από τα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, είναι το Τ. Π. & Δανείων και η ΕΤΕπ. Η ΠΕΤΑ αναλαμβάνει κυρίαρχο καταλυτικό ρόλο τεχνικού συμβούλου (project management), παρέχοντας τεκμηριωμένη επιστημονική υποστήριξη στους Δήμους ώστε να μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση επενδυτικών έργων μέσα από τους πιο αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς φορείς, το Τ.Π. & Δανείων και την ΕΤΕπ.

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.(.pdf format)

Για τη λήψη/προβολή της παρουσίασης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. πατήστε εδώ.(.pdf format)

Για τη λήψη/προβολή της παρουσίασης της Ε.Τ.Επ. πατήστε εδώ.(.pdf format)

Για τη λήψη/προβολή της παρουσίασης του Τ.Π.Δ. πατήστε εδώ.(.pdf format)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της