Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 Με αφορμή το πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 23ης Ιουνίου 2011 για το Μητρώο Διαφάνειας και την εξαίρεση από την εγγραφή σε αυτό των δήμων και των περιφερειών (όχι όμως των ενώσεων και των δικτύων τους), αλλά και ενόψει των αυτό-διοικητικών εκλογών του Μαΐου στη χώρα μας, παραμένει ζητούμενο ακόμη η υιοθέτηση ενός κώδικα δημόσιας ηθικής για τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζουμε ότι το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1999 έχει υιοθετήσει τη Σύσταση υπ’αριθ.60 που περιέχει έναν Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για την πολιτική ακεραιότητα των αιρετών εκπροσώπων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τρία χρόνια αργότερα, η Διευθύνουσα Επιτροπή Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας δημοσιοποίησε στην Σύνοδο της 25ης Νοεμβρίου 2002 το Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών για τη Δημόσια Ηθική σε Τοπικό Επίπεδο, το οποίο υιοθετήθηκε τελικά την άνοιξη του 2004, και έκτοτε πολλά κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (όχι όμως η χώρα μας) έχουν ετοιμάσει ή ετοιμάζουν εγχειρίδια για τη δημόσια ηθική σε τοπικό επίπεδο, προσαρμόζοντας τις συστάσεις του στις δικές τους ιδιαιτερότητες.

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου πατήστε εδώ. (.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της