Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Ναύπλιο 18-04-2013

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.:  «ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Tην Πέμπτη 18 Απρίλη 2013, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η  τρίτη κατά σειρά Ημερίδα που διοργάνωσαν, αυτή την φορά,  στο Ναύπλιο από κοινού η Γενική Γραμματεία Ισότητας των  Φύλων, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και η ΠΕΤΑ Α.Ε. για τις Αιρετές των Δήμων και των Περιφερειών της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. Οι ημερίδες αυτές είναι το επιστέγασμα των 13 σεμιναρίων συμβουλευτικής και επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.

Στην Ημερίδα πήραν μέρος  γυναίκες δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και αντιδήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και στελέχη των κοινωνικών δομών των δήμων και των Γραφείων Ισότητας των Δήμων και των προαναφερομένων τεσσάρων Περιφερειών. Αναπτύχθηκαν τρεις θεματικές ενότητες σχετικά με την εφαρμογή  της Ευρωπαϊκής  Χάρτας Ισότητας στις τοπικές κοινωνίες, με την θέση του φύλου στις εργασιακές σχέσεις και  τις τεχνικές επικοινωνίας και την εικόνα των γυναικών στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος  στον χαιρετισμό  του επισήμανε την σημασία του έργου για να ουσιαστική υλοποίηση των αρχών και των επιταγών της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση και διαμέσου αυτής στις τοπικές κοινωνίες. Πέραν των 13 σεμιναρίων και των τεσσάρων Εκπαιδευτικών Ημερίδων που υλοποιούνται  οργανώθηκαν και στελεχώθηκαν τα δύο Γραφεία Ισότητας στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ αντίστοιχα. Η συμβολή της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. τόσο  στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού συμβουλευτικού προγράμματος όσο και στην συγκρότηση των Γραφείων Ισότητας στους δύο κορυφαίους συλλογικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης υπήρξε σημαντική, αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας και της εμπειρίας των στελεχών της. Η συμβολή αυτή συνεχίζεται με την παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Ισότητας έτσι ώστε να σχεδιάζονται, υλοποιούνται και διαρκώς  να βελτιώνονται οι πολιτικές ισότητας  στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και να δυναμώνει ο ρόλος των γυναικών αιρετών  στην υλοποίηση αυτών των πολιτικών και εν γένει στην τοπική δημοκρατία και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Για την λήψη/προβολή του δελτίου τύπου πατήστε εδώ.(.docx file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της