Δελτίο Τύπου για το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης των Αναπτυξιακών Προτάσεων των ΟΤΑ – Θεσσαλονίκη

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. , σε συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα την ενημέρωση των  εκπροσώπων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την χρηματοδότηση των Αναπτυξιακών Προτάσεων των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών.

Το ενδιαφέρον των εκπροσώπων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν έντονο, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από την  μαζική συμμετοχή όσο και από  τον πλούσιο και  εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών κ. Σίμος Δανιηλίδης και ο αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Χρ. Μήτρεντσες.

Όλοι διαπίστωσαν την ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Εξάλλου αυτός είναι και λόγος  για τον οποίο το Τ.Π. & Δανείων, ΕΤΕπ και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. αποφάσισαν να συνεργασθούν προκειμένου να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν επενδυτικές προτάσεις των ΟΤΑ με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους των επενδυτικών έργων των ΟΤΑ για την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ακολούθως, ο εκπρόσωπος του Τ. Π. & Δανείων και Διευθυντής Χορήγησης Δανείων κ. Γιώργος Κουλτούκης  υπογράμμισε  ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί έργα κοινής ωφέλειας και ανταποδοτικά έργα, καλύπτοντας το 50% του προϋπολογισμού του έργου από πόρους της ΕΤΕπ και το υπόλοιπο 50% από πόρους του Τ. Π. & Δανείων. Το πρόγραμμα αφορά στην τετραετία 2014 – 2017 και ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 200 εκ. €. Οι δήμοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη ώριμων έργων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. κ. Στάθης Ραγκούσης επεσήμανε την σημασία της συνεργασίας με το Τ.Π. & Δανείων, που αποτελεί διαχρονικά πολύτιμο συνεργάτη της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια για προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών. Διαβεβαίωσε ότι η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι έτοιμη να αναλάβει πρωτεύοντα  ρόλο στη χρηματοδότηση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πόρους της ΕΤΕπ και του Τ.Π.& Δανείων και να συμβάλλει στην επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, παρέχοντας τη σχετική τεχνογνωσία στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη σημερινή συγκυρία, η δυνατότητα απορρόφησης 200 εκ. €, σε πρώτη φάση, και η δυνατότητα επέκτασης του έργου για περισσότερα έτη με μεγαλύτερη χρηματοδότηση αποτελεί σανίδα σωτηρίας για την υλοποίηση επενδυτικών έργων από την Αυτοδιοίκηση. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. θα βοηθήσει εμπράκτως από την πρώτη ημέρα για υποδοχή των αιτημάτων των ΟΤΑ και την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης, μέχρι και την τελική χρηματοδότησή τους για την υλοποίηση επενδυτικών δράσεων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων καθώς και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και ανταποκριτές των τοπικών και περιφερειακών έντυπων, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Για τη λήψη/προβολή του Δελτίου Τύπου πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της