Ενημερωτικό Έντυπο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Κοινοτήτων

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (The Council of European Municipalities and Regions – CEMR) δημοσίευσε ένα ενημερωτικό έντυπο με θέμα: “Η αποκέντρωση σε σταυροδρόμι. Χωρικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη σε περίοδο κρίσης.”

Για τη λήψη/προβολή του ενημερωτικού εντύπου στην Αγγλική γλώσσα (δε διατίθεται προς το παρόν στα Ελληνικά), πατήστε εδώ. (.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων