Επιχορήγηση για έργο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Απόφαση “ΑΔΑ: 45ΨΡΝ-Ι7Ξ” του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΤΩΝ & Δ.Ο. σχετικά με τη χορήγηση στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.εκ των εγκεκριμένων, υπό μορφή επιχορήγησης, πιστώσεων του έργου 2011ΣΕ35580000 «Επιχορήγηση της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για το έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» των Δημοσίων Επενδύσεων.

Για τη λήψη/προβολή της απόφασης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων