Επιστολή ΚΕΔΕ προς Δήμους και ΠΕΔ με θέμα την εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων

Η ΚΕΔΕ απέστειλε επιστολή σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, με θέμα ” Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων στους Δήμους”

Για τη λήψη/προβολή της επιστολής,πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων