Οι όροι για τα 20,6 δις Ευρώ του νέου ΕΣΠΑ

Στο «παρά πέντε» δηλώνει πως θα εκπληρώσει πολλά από τα προαπαιτούμενα η ελληνική πλευρά. Σοβαρές εκκρεμότητες παραμένουν στα σχέδια για ανεργία, καινοτομία, έργα υποδομών αλλά και για τη διαχείριση αποβλήτων.

Μόνο στην περίπτωση που εκπληρώσει πολύ αυστηρούς όρους, κυρίως μέσω της προώθησης μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς που χρηματοδοτούνται μέχρι το τέλος του 2016, θα λάβει η Ελλάδα τα κονδύλια από το επόμενο ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για τις γνωστές αιρεσιμότητες, δηλαδή τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί για κάθε κράτος-μέλος προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα και άλλες πρωτοβουλίες. Τα κράτη-μέλη οφείλουν έως το τέλος του 2016 να ικανοποιήσουν τις σχετικές απαιτήσεις, γιατί στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν με αναστολή πληρωμών από το ΕΣΠΑ.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα περιγράφονται σε κείμενο 132 σελίδων στο οποίο αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση εντός της προσεχούς διετίας, από τα οδικά και τα σιδηροδρομικά έργα, μέχρι την υγεία και την απονομή δικαιοσύνης. Στην ουσία η χώρα μας καλείται να καταρτίσει λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο, με αναλυτικά στοιχεία κόστους, χρονοδιαγράμματα και στόχους για κάθε τομέα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Τα καλά νέα είναι πως στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχέδια έχουν ολοκληρωθεί. Τα άσχημα είναι πως στους πλέον δύσκολους τομείς η Ελλάδα έχει αφήσει για το μέλλον την κατάρτιση αναλυτικών σχεδίων, ενώ εκκρεμεί ακόμα και η ενσωμάττωση σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

Εκκρεμούν, για παράδειγμα, η «ύπαρξη και η εφαρμογή εθνικού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας». Από τον Ιούλιο του 2013 έχει κατατεθεί στη Διυπουργική Επιτροπή το κείμενο για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας κι η κυβέρνηση υποστηρίζει πως θα ολοκληρωθεί στα τέλη του έτους.

Δεν έχει ολοκληρωθεί επίσης η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών απασχόλησης (κυρίως του ΟΑΕΔ) ώστε «να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε πρώιμο στάδιο, τα οποία να είναι ανοικτά σε όλους όσοι αναζητούν εργασία» αλλά και «να έχουν την ικανότητα και παρέχουν ολοκληρωμένη και διαφανή πληροφόρηση σχετικά με τις νέες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας». Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν πως ήδη έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και δεσμεύονται για ολοκλήρωση του σχεδίου στα τέλη του 2016!

Στον τομέα των μεταφορών εκκρεμεί το αναλυτικό σχέδιο για τα έργα που απαιτούνται και τις άλλες πρωτοβουλίες (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς) με στοιχεία κόστους και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. Στο υπουργείο Υποδομών υποστηρίζουν πως έχει ανατεθεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) και δεσμεύονται στην Κομισιόν πως θα έχει εγκριθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Εκκρεμεί και το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για ενίσχυση της έρευνας – καινοτομίας με μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και αξιολόγηση των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Το πλαίσιο στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη παρουσιάστηκε προ εβδομάδων και αναμένεται η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ψηφιακής Πολιτικής και η σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τον επόμενο μήνα αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο για Υποδομές Ψηφιακής Πρόσβασης Νέας Γενιάς.

Η Κομισιόν έχει ζητήσει «σχέδιο επενδύσεων σε υποδομές, το οποίο θα βασίζεται σε μία οικονομική ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές και τα δημοσιευμένα σχέδια ιδιωτικών επενδύσεων».

Σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας όπως η ενσωμάττωση κοινοτικών οδηγιών για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει πως θα εκπληρωθεί η απαίτηση της Κομισιόν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2015. Στον αέρα βρίσκεται και το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και αντίστοιχο πρόγραμμα για την ανακύκλωση. Στην κυβέρνηση αναφέρουν πως βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη επικαιροποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ενώ θα αξιολογηθούν και τα αντίστοιχα περιφερειακά σχέδια.

Όσο για τα μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, από τον Μάιο του 2013 έχει ανατεθεί σχετική μελέτη και η νομοθεσία θα προσαρμοστεί μέχρι τα τέλη του έτους.

Οι υπηρεσίες της Κομισιόν απαιτούν και σειρά άλλων παρεμβάσεων σε δεκάδες τομείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα τιμολόγια του νερού όπου η χώρα μας δεσμεύεται πως μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 θα έχει διαμορφώσει νέα τιμολογιακή πολιτική για την ύδρευση, ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις (άρδευση κ.λπ.) μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016.

Πηγή: euro2day

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της