Ειδικό Θεματικό Συνέδριο “Ευρυζωνικότητα, Υποδομές, Υπηρεσίες”

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του θεματικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική στήριξη του ΙΤΑ, της ΠΕΤΑ και του ΕΜΠ

Ομιλία του Νικήτα Κακλαμάνη,  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ

ΜΠΕΛΩΝΗ Γιώτα, μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., αντιπρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών και Τοπικής Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Ομιλία του Γιώργου Βασαρδάνη,  ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της