Οικονομοτεχνικές μελέτες – Επιχειρησιακά Σχέδια ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υποστηρίζει συνεχώς τους Φορείς των Ο.Τ.Α. στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας, κ.α. και είναι παρούσα σε κάθε απαίτηση στην προσαρμογή των Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.. Στα αντικείμενα αυτά, έχουν εκπονηθεί μελέτες μέσα από συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με Φορείς των Ο.Τ.Α. και τα Νομικά τους Πρόσωπα, σε όλη την Ελλάδα.

Υποστήριξη των ΟΤΑ στην εκπόνηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω ολοκληρωμένου προγράμματος τοπικών αναπτυξιακών δράσεων συνέβαλλε στην Τοπική Ανάπτυξη, στην Εσωτερική Οργάνωση των Δήμων, στη βελτίωση του οικονομικού προγραμματισμού και της σχέσης αναγκών – επενδύσεων. Ενδεικτικά Επιχειρησιακά Προγράμματα που εκπονήθηκαν:

 • Δήμου Τρικκαίων
 • Δήμου Πρέβεζας
 • Δήμου Ελληνικού
 • Δήμου Καλυβίων Θορικού
 • Δήμου Αγίου Νικολάου
 • Δήμο Καλλιθέας Ρόδου

Υποστήριξη των ΟΤΑ για τη δημιουργία, αναδιοργάνωση και την προσαρμογή των Επιχειρήσεων τους. στα προβλεπόμενα από το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), υλοποιήθηκε μέσα από την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας και σύνταξη καταστατικών και κανονισμών για Δημοτικές και Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ Ειδικού Σκοπού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ΟΤΑ για των οποίων τα Νομικά Πρόσωπα η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών:

 • Αγίου Ιωάννη Ρέντη
 • Αγίου Νικολάου Κρήτης
 • Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
 • Δικαίου Κω
 • Ελληνικού
 • Καλλιθέας Ρόδου
 • Καλυβίων Θορικού Αττικής
 • Κορυδαλλού
 • Μεγαλόπολης Αρκαδίας
 • Μοσχάτου Αττικής
 • Μυκόνου Κυκλάδων
 • Πάρου Κυκλάδων
 • Περάματος Αττικής
 • Πραμάντων Ιωαννίνων
 • Φερών Έβρου
 • Χαλανδρίου Αττικής

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της