Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Το Σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του για τους πολίτες της Πελοποννήσου»

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Τατούλη Πέτρου, του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΕΤΑ ΑΕ, κ. Χιωτάκη Νικόλαο, καθώς και των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Θεοφάνη Στεφανόπουλο, Ηλία Στρατηγάκο και Βασίλη Σιδέρη, καθώς και αιρετών, στελεχών των ΟΤΑ αλλά και πολιτών απ’ όλη την Πελοπόννησο, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 11π.μ. στην Τρίπολη ημερίδα με θέμα: «Το Σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του για τους πολίτες της Πελοποννήσου».

2

Κατά την διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις για τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας με βάση την Πανευρωπαϊκή Κίνηση «Σύμφωνο των Δημάρχων».  Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν:

  • Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί εργαλεία για την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης
  • Πρακτικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας από τους πολίτες

«Η ευθύνη ανάπτυξης του τόπου βρίσκεται στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει εμπράκτως να το αποδείξουμε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Τατούλης.  Τόνισε επίσης τη σημασία της συλλογικότητας της προσπάθειας, ενώ σημείωσε ότι η συμμετοχή των ΟΤΑ στην εν λόγω πρωτοβουλία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού για την αξιοποίηση πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Για τα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία Υλοποίησης Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας» μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΑ ΑΕ και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ Νίκος Χιωτάκης (εισήγηση).  Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Ένωσης, τον Στόχο 20-20-20 και τη μεθοδολογική προσέγγιση για την επίτευξη του, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Ευρωπαικά διαρθωτικά και επενδυτικά ταμεία, Ευρωπαικά χρηματοδοτικά προγράμματα, Τεχνική Υποστήριξη) όπως επίσης σε εναλλακτικους μηχανισμούς χρηματοδότησης όπως τον δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, την αξιοποίηση του νέου πακέτου Juncker, τις Συμβάσεις Παραχώρησης και την Χρηματοδότηση από Τρίτους (Χ.Α.Τ.).

1

Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα και, κατ’ επέκταση οι ΟΤΑ, είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των Δήμων η προώθηση και υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.  Οι ευρωπαϊκές τοπικές αρχές όλων των μεγεθών, από μικρές κοινότητες μέχρι πρωτεύουσες και μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν ως Υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων.  Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί μια ευκαιρία προκειμένου οι τοπικές αρχές να ενισχύσουν τις προσπάθειες που καταβάλλονται για μείωση των εκπομπών CO2 στην περιοχή τους, να επωφεληθούν από την ευρωπαϊκή υποστήριξη και αναγνώριση και να ανταλλάξουν εμπειρίες με Ευρωπαίους ομολόγους.

Η προσχώρηση των Δήμων στο Σύμφωνο Δημάρχων:

  • Εξυπηρετεί την δημόσια έκφραση και πρόθεση συμμετοχής τους στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών Co2.
  • Συμβάλει στην ένταξή τους σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια τοπικών αρχών, με σημαντική εμπειρία στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Αποτελεί προϋπόθεση για την «επιλεξιμότητα» τους στην εξασφάλιση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση δράσεων και έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τέλος, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των δράσεων των υπογραφόντων είναι ποικίλα: δημιουργία εξειδικευμένων και σταθερών θέσεων εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκατάσταση, υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, βελτιωμένη οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της