Πληρωμή των Δικαιούχων του Προγράμματος Κατάρτισης της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. «…Καθ΄ Οδόν…»

ΠΛΗΡΩΜΗ των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

(ανάδοχων και καταρτισθέντων εργαζόμενων στους ΟΤΑ)

του Προγράμματος Κατάρτισης της ΠΕΤΑ  «…Καθ΄ Οδόν…»

 

ΑΘΗΝΑ 27.12.2010

Στις 24 Δεκεμβρίου 2010 εκταμιεύθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την ΠΕΤΑ 3,9 εκ € για την αποπληρωμή του έργου «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ’ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

 

Τα χρήματα αυτά θα δοθούν άμεσα από την ΠΕΤΑ στους δικαιούχους του Προγράμματος ώστε ναεξοφληθούν πλήρως οι υποχρεώσεις της εταιρείας.

 

Δικαιούχοι είναι :

* οι εταιρίες ανάδοχοι, οι οποίες είχαν αναλάβει μετά από δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς την υλοποίηση βασικών τμημάτων του Προγράμματος (ΚΕΚ, εταιρίες Πληροφορικής, Τεχνικός Σύμβουλος, κ.α.)

* φυσικά πρόσωπα, ανάδοχοι, τα οποία συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου (πανεπιστημιακοί συγγραφείς του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στελέχη επιβλέποντες τμημάτων του έργου κ.α.)

* οι καταρτισθέντες στο Πρόγραμμα, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ. Οι εκπαιδευθέντες εργαζόμενοι ΟΤΑ θα πληρωθούν από τα ΚΕΚ με τα οποία συνεργάστηκαν, ΟΧΙ από την ΠΕΤΑ. Τα χρήματα για τους εργαζόμενους δίνονται από την ΠΕΤΑ στα ΚΕΚ.

 

Με την αποπληρωμή των 3,9 εκ €, η ΠΕΤΑ ολοκληρώνει με επιτυχία ένα μεγάλο και σύνθετο έργο, το μεγαλύτερο στη ζωή της εταιρίας, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκ €.

 

Στην επιτυχία αυτή, από την οποία προκύπτουν οφέλη για όλη την Αυτοδιοίκηση, έχουν το βασικό μερίδιο οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση της εταιρίας, οι επιστημονικοί της συνεργάτες.

Αποφαστική είναι η συμβολή των αναδόχων, εταιριών και  φυσικών προσώπων, οι οποίοι είναι οι παραγωγοί του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικειμένου του Προγράμματος.

 

Το «..Καθ΄ Οδόν΄…» είναι πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους, μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 3ου ΚΠΣ και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ.

 

Η συνεργασία της ΠΕΤΑ με τις Ειδικές Υπηρεσίες των 2 Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και με τους Πολιτικούς Προϊσταμένους τους, κ.κ.  ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ Στέφανο, Ειδικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2009 – σήμερα) και ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλη, Ειδικό Γραμματέα «Ψηφιακού Σχεδιασμού» (2005-2009)  είναι συστηματική και γόνιμη. Αποδεικνύεται όρος καθοριστικός για την επιτυχημένη υλοποίηση του «…Καθ΄Οδόν..».

 

Κατά το 2010, και με τα δεδομένα της οικονομικής κρίσης και της δημοσιονομικής στενότητας, η προσπάθεια για την αποπληρωμή και τη συνέχεια του «…Καθ΄Οδόν…» ήταν επίπονη.

Εδώ η συνεργασία της ΠΕΤΑ με την πολιτική διεύθυνση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και  Περιφερειακής Ανάπτυξης, η υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία της ΚΕΔΚΕ, δημιούργησαν τους όρους ώστε η προσπάθεια μας στεφθεί με επιτυχία.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ευαίσθητος απέναντι στην οικονομική υποχρέωση του Δημοσίου και σε ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει προωθητικά για την Αυτοδιοίκηση, απάντησε θετικά στο αίτημα της ΠΕΤΑ να λυθεί το πρόβλημα της αποπληρωμής,

 

Θέλουμε, να τους ευχαριστήσουμε θερμά όλους.

 

ΑΘΗΝΑ 27.12.2010

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ’’Πληροφόρηση, Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ‘‘

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της