Πόθεν Έσχες ΔΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. 2014

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Ζαφειρόπουλου πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Καρπέτα πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Μουράτογλου πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες της κας Πολυκαλά πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Ραγκούση πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Σταθόπουλου πατήστε εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Φιλιππάτου εδώ (.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του Πόθεν Έσχες του κ. Χειβιδόπουλου εδώ (.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της