Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (1)

Η εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 11 και  3ης Σεπτεμβρίου, με θέμα : “Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. καθώς και στην αναπλήρωση του παραιτηθέντος Προέδρου του”.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της