Πρόσκληση των μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (2)

Η εταιρεία ΠΕΤΑ Α.Ε. καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Ηπείρου 11 και  3ης Σεπτεμβρίου, με θέμα : “Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας”.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων