Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL

 Προκήρυξη για το Σχεδιασμό και τη Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL που αφορά στο Έργο:
«ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Για τη λήψη/προβολή της περίληψης της προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Για τη λήψη/προβολή του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Απόφαση Δ.Σ. 219 της 19.04.11 Κατακύρωση αποτελέσματος του Πρόχειρου Διαγωνισμού (.pdf file)

 

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων