Συμφωνία Συνεργασίας με τίτλο «Συνεργασία για την Τοπική Ανάπτυξη»

Συμφωνία Συνεργασίας με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη» «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.»

 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) και η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη Αναπτυξιακών Επενδυτικών Σχεδίων των Ο.Τ.Α.

 

Οι ανωτέρω φορείς αναγνωρίζοντας τη διαπιστωμένη ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, προτίθενται να συντονίσουν τις προσπάθειες τους, με κύριο σκοπό την άμεση ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο.

Για τη λήψη/προβολή του δελτίου τύπου πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της