Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ν. Χιωτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση

 

 Με πρωτοβουλία του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη, ενημερώθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία Π.Ε.Τ.Α., της οποίας μέτοχοι είναι φορείς της Αυτοδιοίκησης.

 Με τον Υπουργό Εσωτερικών Ν. Βούτση συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ( Πληροφόρηση- Επιμόρφωση- Τοπική Ανάπτυξη)  Ν. Χιωτάκης, με σκοπό να τον ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία.

Η ενημέρωση έγινε ύστερα από εντολή που έδωσε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης προς τη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε με τον Υπουργό Εσωτερικών την προηγούμενη εβδομάδα , με σκοπό την προώθηση λύσεων σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ν. Χιωτάκης ενημέρωσε τον Υπουργό για όλα τα θέματα της εταιρείας , μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπ. Εσωτερικών- Κ.Ε.Δ.Ε. και Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.,με στόχο την υποστήριξη ανταποδοτικών έργων ΟΤΑ στους τομείς ενεργειακής αναβάθμισης, ύδρευσης – αποχέτευσης, στερεών αποβλήτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Παράλληλα, κατέθεσε στον Υπουργό μια σειρά από προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας των Ο.Τ.Α. και την υποστήριξη τους στην υλοποίηση μιας σειράς προγραμμάτων.

Από πλευράς του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν. Βούτσης μετά την ενημέρωση που έλαβε, εξέφρασε τη βούληση του να στηρίξει την περαιτέρω λειτουργία και ανάπτυξη της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., προς όφελος της Αυτοδιοίκησης.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της