Συνέδριο: “Η Πόλη της Ισότητας” στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2011

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών σας προσκαλεί να υπογράψετε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες και να συμμετέχετε στην επίσημη τελετή της υπογραφής. Η επίσημη τελετή της υπογραφής της Χάρτας θα γίνει στην Αθήνα στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με θέμα «Η Πόλη της Ισότητας» στις 7-8 Νοεμβρίου 2011, στο οποίο θα παρουσιασθεί επίσης και ο Οδηγός Εφαρμογής της Χάρτας που έχει εκπονηθεί για τον σκοπό αυτό από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Επιστολή – Πρόσκληση Γ.Γ.Ι.Φ.

 

Πρόσκληση για την υπογραφή της  Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου: “Η Πόλη της Ισότητας” 

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 173579 (Υποέργο 4) Για τη λήψη της