Συνεργασία ΕΛ.ΤΑ. με Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. για την προετοιμασία έργου ενεργειακής απόδοσης

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ανέλαβε την παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου στα ΕΛΤΑ για την Σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης σε περίπου 280 κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η συμφωνία των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. υπογράφτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2013.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και η προετοιμασία του διαγωνισμού για την αναζήτηση αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της αντικατάστασης των συστημάτων φωτισμού με άλλα που θα επιτυγχάνουν εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ανάληψη αυτού του έργου από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.  είναι ιδιαίτερα σημαντική: Η Αναπτυξιακή Εταιρία της Αυτοδιοίκησης, έχοντας αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης, ανοίγεται και σε συνεργασίες πέραν της Αυτοδιοίκησης, εξέλιξη που σηματοδοτεί την ανάπτυξη της και μάλιστα σε έναν τομέα, αυτόν της ενεργειακής διαχείρισης, που παρουσιάζεται ιδιαίτερα δυναμικός. Η Εταιρία συνεχίζει ασφαλώς με δυναμισμό την προσπάθειά της για την προώθηση των πολιτικών βιώσιμης ενεργειακής διαχείρισης στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Για τη λήψη/προβολή του δελτίου τύπου πατήστε εδώ.(.docx file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων