Συνεργασία της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και της Ανατολικής Α.Ε.

Συνεργασία της ΠΕΤΑ και της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ» με Αιρετούς Τ.Α. της Βουλγαρίας 20-21-22/5/09

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε και η «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε » (αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ με έδρα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης), μετέχουν στο  έργο «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας των Αυτοδιοικήσεων των πόλεων της Βουλγαρίας Σωζόπολη, Πριμόρσκο και Τσάρεβο, στην εφαρμογή των ΣΔΙΤ για την τοπική ανάπτυξη».

Στις 20, 21 και 22 Μαϊου, αντιπροσωπεία των εταίρων από την Βουλγαρία (17 Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες τους) θα παρευρεθούν στην Αθήνα.

Στη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα θα υλοποιηθούν συναντήσεις με αντικείμενα ΣΔΙΤ, Ε.Π. «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας», Κοινωνία της Πληροφορίας, κ.α.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της