2η Ανακοίνωση σχετικά με την καθυστέρηση των πληρωμών του Προγράμματος Κατάρτισης “Καθ’ οδόν”

Σχετικά  με την καθυστέρηση των πληρωμών των δικαιούχων του Προγράμματος Κατάρτισης«Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

Στις 25.1.2010 η Π.Ε.Τ.Α. είχε εκδώσει την πρώτη ανακοίνωση της, με την οποία εξηγούσε την αιτία της καθυστέρησης καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος στους εργαζομένους των ΟΤΑ που συμμετείχαν στο «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».

Στην 1η Ανακοίνωση τονιζόταν ότι  «….καθυστερούν οι πληρωμές της ΠΕΤΑ προς αναδόχους και καταρτισθέντες εργαζομένους ΟΤΑ , διότι καθυστερεί η καταβολή από το Δημόσιο προς την ΠΕΤΑ 4,2 εκ  € για την αποπληρωμή του Προγράμματος». Η ροή της χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο» είναι : Ελληνικό Δημόσιο > ΠΕΤΑ > Ανάδοχοι > Καταρτιζόμενοι. Αυτή η ροή έχει ανακοπεί από το Ελληνικό Δημόσιο, προφανώς  εξ αιτίας της δημοσιονομικής στενότητας της συγκυρίας.

Το προαναφερόμενο ισχύει πλήρως και σήμερα. Ισχύει επίσης, καθ΄ ολοκληρία, η ανακοίνωση της 25.1.2010.

Παρόλα αυτά, επειδή οι δημοσιονομικές εξελίξεις έκτοτε έχουν δημιουργήσει πρόσθετα ερωτηματικά στους ωφελουμένους και δικαιούχους πληρωμών του «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο», και κυρίως επειδή εξακολουθεί να καθυστερούν οι πληρωμές, θέλουμε με την  2η  Ανακοίνωση να περιγράψουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται τώρα η πορεία προς την επίλυση του προβλήματος, και να ζητήσουμε την κατανόηση τους.

Στο διάστημα από τις 25.1.2010 μέχρι σήμερα η ΠΕΤΑ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποπληρωθεί το έργο και να πληρωθούν οι δικαιούχοι, εργαζόμενοι ΟΤΑ και ανάδοχοι.
Με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο είναι ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, υπάρχει συστηματική συνεργασία για το ζήτημα, από την οποία προκύπτει ότι το αντιμετωπίζει θετικά. Ανάλογη είναι και η συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και η στάση τους.

Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε , απαντώντας στις ανησυχίες ορισμένων δικαιούχων, ότι τα οφειλόμενα θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση. Είναι συμβατικά πλήρως κατοχυρωμένα έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
Ο χρονικός ορίζοντας της πληρωμής του Δημοσίου προς την ΠΕΤΑ και στη συνέχεια προς τους δικαιούχους εργαζόμενους ΟΤΑ και αναδόχους, δεν μπορεί να οριστεί με ακρίβεια και πάντως αυτή δεν θα γίνει ενωρίτερα από τον Ιούλιο 2010.
Η πληρωμή των αναδόχων από την  ΠΕΤΑ θα ανακοινωθεί με ανάρτηση στο Διαδίκτυο.

Θέλουμε επίσης να διευκρινήσουμε,  ότι η πληρωμή προς 467  εργαζόμενους ΟΤΑ που μετείχαν στο Πρόγραμμα «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο»  από το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, έναν από τους αναδόχους του Προγράμματος, γίνεται με χρήματα του ίδιου του Αναδόχου και όχι με χρήματα από την αποπληρωμή του «Εξειδικευμένης Κατάρτισης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών εργαζομένων στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, καθ΄ οδόν προς τον σύγχρονο Δήμο».
Σχετική ενημερωτική επιστολή απέστειλε ο Ανάδοχος προς την ΠΕΤΑ  στις 29.4.2010.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της