Χρηματοδότηση Έργων από πόρους της ΕΤΕπ – Τ.Π& Δανείων σε συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Με  σύντομη ομιλία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε κ. Στάθης Ραγκούσης ανέπτυξε τον σημαντικό ρόλο της Εταιρίας στην υλοποίηση του Προγράμματος Χρηματοδότησης

 Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου με μεγάλη επιτυχία, στην Αίθουσα Συνεδρίων  της ΕΕΤΑΑ ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) και το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠΔ), με Θέμα «Ενημέρωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την χρηματοδότηση Έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π.& Δανείων».

Το ενδιαφέρον των Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν έντονο και αυτό αποτυπώθηκε τόσο στη μεγάλη συμμετοχή όσο και στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν στο τέλος της ημερίδας που έδωσε το έναυσμα για να χτιστεί ένας εποικοδομητικός διάλογος με ερωτήματα και απαντήσεις που αφορούσαν στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας.

 Κατά τους χαιρετισμούς που απηύθυναν ο κ. Ράλλης Γκέκας Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. και οι επίσημοι προσκεκλημένοι, κ. Γιάννης Σγουρός Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Κώστας Ασκούνης Πρόεδρος ΚΕΔΕ και ο κ. Χρήστος Μήτρεντσες Αντιπρόεδρος Τ. Π. &Δανείων. Τονίστηκε από όλους η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των ΟΤΑ καθώς οι πηγές εσόδων για επενδυτικά έργα από τους Δήμους έχουν μειωθεί δραματικά. Με αυτό το πλαίσιο που έχει αναδειχτεί, είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία της υλοποίησης έργων η υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕπ και Τ.Π.& Δανείων συνολικού ύψους 200 εκ. € (100 εκ. € θα προέρχονται από την ΕΤΕπ και 100 εκ. € από πόρους του Τ.Π.Δ.) και έχουν σκοπό την δανειοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, των ΟΤΑ για την προώθηση και υποστήριξη στην υλοποίηση Αναπτυξιακών Επενδυτικών Σχεδίων.

 Κατά την ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η κ. Κουτσούκου, υπεύθυνη Χορηγήσεων στην Ελλάδα, στην εισήγησή της τόνισε την καθοριστική συμβολή που έχει ήδη διαδραματίσει η ΕΤΕπ στη χώρα μας χρηματοδοτώντας με πάνω από 300 δάνεια συνολικού ύψους 55 δις € τη χώρα μας την επταετία 2007 – 2013. Οι ρυθμίσεις αποπληρωμής θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, θα περιλαμβάνουν 25ετή αποπληρωμή δανείου και ευνοϊκό επιτόκιο χαμηλότερο από Μ.Ο. της αγοράς. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθούν την περίοδο 2013 – 2017.

 Η  Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Π. & Δανείων κ. Δήμητρα Ασημάκη, παρουσίασε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση του δανείου προς τον ΟΤΑ, αναφέρθηκε στο μεσοσταθμικό επιτόκιο δανειοδότησης το οποίο θα είναι διαφορετικό για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέρχεται από το ΕΤΕπ και διαφορετικό για το υπόλοιπο 50% του Τ.Π.Δ. Το ύψος τους θα καθορίζεται την περίοδο υποβολής της αίτησης προς τους φορείς. Τέλος, επεσήμανε ότι η εξυπηρέτηση κάθε ΟΤΑ και κάθε έργου θα γίνεται «κατά περίπτωση», ενώ το νομικό καθεστώς θα ισχύσει είναι το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 169/2014 – ΦΕΚ 272 Α/13.12.2013, η δε σύμβαση θα υπογραφεί θα μεταξύ του ΟΤΑ και του Τ.Π. & Δανείων.

 Στο τέλος της Ημερίδας διατυπώθηκε σειρά ερωτημάτων και παρεμβάσεων από τους παρευρισκόμενους και προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα όπως π.χ. η δυνατότητα να ενταχθούν και οι ΔΕΥΑ δεδομένου ότι αποτελούν αυτοτελή Νομικά Πρόσωπα με δικά τους έσοδα, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Για την αποπληρωμή των δανείων τους θα γίνεται εκχώρηση των ανταποδοτικών τους εσόδων στο Τ.Π.Δ..

 Τέλος, με  παρέμβαση του  ο Διευθύνων  Συμβούλου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. κ. Στάθης  Ραγκούσης, σημείωσε ότι η ΠΕΤΑ Α.Ε. είναι ο φορέας  που θα υπογράψει σύμβαση με το Τ.Π. & Δανείων για να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες και να παράσχει τη σχετική τεχνογνωσία στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,. Επεσήμανε την σημασία της συνεργασίας με το Τ.Π.Δ., που αποτελεί διαχρονικά πολύτιμο συνεργάτη της Αυτοδιοίκησης στην προσπάθεια για προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών της.  Υπογράμμισε ότι η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι έτοιμη να αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στη χρηματοδότηση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πόρους της ΕΤΕπ και του Τ.Π.& Δανείων. Το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα αποτελεί δράση υψίστης σημασίας για τους ΟΤΑ, δεδομένου ότι, ιδιαίτερα μετά το 2013, έτος κατά το οποίο η ΕΤΕπ δεν μπορεί να δανειοδοτήσει απευθείας Δήμους της Ελλάδας και οι πηγές δανειοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν εκλείψει παντελώς. Σε αυτή την πραγματικότητα, η δυνατότητα απορρόφησης 200 εκ. €, σε πρώτη φάση, και η δυνατότητα επέκτασης του έργου για περισσότερα έτη με μεγαλύτερη χρηματοδότηση  αποτελεί ως σανίδα σωτηρίας για την υλοποίηση επενδυτικών έργων από την Αυτοδιοίκηση. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. θα βοηθήσει εμπράκτως από την πρώτη ημέρα για υποδοχή των αιτημάτων των ΟΤΑ και την προετοιμασία του φακέλου της πρότασης, μέχρι και την τελική χρηματοδότησή τους για την υλοποίηση επενδυτικών δράσεων.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της